Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

11Történt pedig, hogy miközben Jeruzsálem felé tartott, átment Szamarián és Galileán. 12Amikor beért az egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Megálltak a távolban, 13és hangosan kiáltoztak: »Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!« 14Amikor meglátta őket, azt mondta: »Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!«Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. (Lev 13,49}<fs) 15Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, 16és Jézus lábai előtt arcra borulva hálát adott neki; s ez szamariai volt. 17Jézus pedig így szólt: »Nemde tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? 18Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?« 19Aztán így szólt hozzá: »Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.«
RUF 2

Találatok a szövegekben

13Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46) »
13Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46) »
12Az utolsó vacsora (Mt 26,17-29; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25) »
12Az utolsó vacsora (Mt 26,17-29; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25) »