Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

16 1A tanítványoknak pedig ezt mondta: »Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2Erre magához hívatta és azt mondta neki: ‘Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!’ 3Az intéző ezt mondta magában: Mitévő legyek, hisz uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. 4Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, miután elmozdított az intézőségből. 5Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: ‘Mennyivel tartozol uramnak?’ 6Az így felelt: ‘Száz korsó olajjal.’ Erre azt mondta neki: ‘Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!’ 7Azután megkérdezte a másikat: ‘Hát te mennyivel tartozol?’ Az így válaszolt: ‘Száz véka búzával.’ Erre azt mondta neki: ‘Fogd adósleveledet, és írj nyolcvanat!’ 8Az Úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.
9Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor az elmúlik, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.
10Aki kicsiben hű, a nagyban is hű; és aki a kicsiben gonosz, az a nagyban is gonosz.
11Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? 12És ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki adja oda nektek azt, ami a tiétek?
13Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.«
RUF 13

Találatok a szövegekben

1Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12) »
1Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12) »
11A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39) »
11A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39) »
13A tizenkét tanítvány elhívása (Mt 10,1-4; Lk 6,13-16) »
13A tizenkét tanítvány elhívása (Mt 10,1-4; Lk 6,13-16) »
7Jézus kiküldi tanítványait (Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12) »
7Jézus kiküldi tanítványait (Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12) »
1Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »
1Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »
18Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
18Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
38Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12) »
38Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12) »
1Kérdés a házassági elválásról (Mk 10,1-12; Mt 5,31-32; Lk 16,18) »
1Kérdés a házassági elválásról (Mk 10,1-12; Mt 5,31-32; Lk 16,18) »
1Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
1Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
1Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45; Lk 5,12-16) »
1Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45; Lk 5,12-16) »
53Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44) »
53Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44) »
1A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39) »
1A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39) »
40Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16) »
40Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16) »

Találatok a szövegben 26 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
  • 3 [...] 13
  • 6 [...] 7
  • 8 [...] 11
  • 10 1
  • 1 [...] 40