Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

25Nagy népsokaság ment vele, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta: 26»Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját életét is, nem lehet az én tanítványom. 27És aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom.
28Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon van-e miből befejezni? 29Nehogy miután az alapot lerakta és nem tudta befejezni, mindenki, aki látja, csúfolni kezdje őt: 30‘Ez az ember elkezdett építeni, de nem tudta befejezni.’ 31Vagy melyik király az, aki amikor háborúba indul egy másik király ellen, nem ül le előbb, hogy megfontolja, vajon képes-e tízezerrel szembeszállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? 32Mert ha nem, követséget küld hozzá és békét kér, amikor még messze van. 33Így tehát aki közületek nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom.
RUF 3

Találatok a szövegekben

Az utolsó vacsora (Mk 14,12-25; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25) »
Az utolsó vacsora (Mk 14,12-25; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25) »
Péter megtagadja Jézust (Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Jn 18,15-18.25-27) »
Péter megtagadja Jézust (Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Jn 18,15-18.25-27) »
Jézus árulója (Mt 26,20-25; Mk 14,17-21; Lk 22,21-23) »
Jézus árulója (Mt 26,20-25; Mk 14,17-21; Lk 22,21-23) »