Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

20De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyekben.«
RUF 6

Találatok a szövegben 5 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 20,20 Zebedeus fiainak kérése (Mk 10,35-45; Lk 22,24-27; Lk 12,50)
  • 11,20 Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat (Lk 10,13-15)
  • 9,27 Jézus meggyógyít két vakot (Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43)
  • 24,3 A nagy megpróbáltatás ideje (Mk 13,3-20; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22)
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 16,1 Jézus feltámadása (Mt 28,1-7; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10)
  • 16,9 Jézus többeknek megjelenik (Mt 28,8-10; Lk 24,13-35; Jn 20,11-18)