Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

1 1Mivel már sokan megkísérelték rendben elbeszélni a köztünk végbement eseményeket, 2amint előadták azt nekünk azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgái voltak az igének, 3jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, neked, kegyelmes Teofil, sorrendben leírni, 4hogy jól megismerd azon dolgoknak bizonyosságát, amelyekre téged oktattak.
RUF 60

Találatok a szövegekben

Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) »
Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) »
Jézus megkísértése (Mk 1,12-13; Lk 4,1-13) »
Jézus megkísértése (Mk 1,12-13; Lk 4,1-13) »
Az imádkozás (Lk 11,1-4) »
Az imádkozás (Lk 11,1-4) »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10; Jn 4,46-53) »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10; Jn 4,46-53) »
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35) »
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35) »
Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16) »
Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16) »
A tizenkét tanítvány elhívása (Mt 10,1-4; Lk 6,13-16) »
A tizenkét tanítvány elhívása (Mt 10,1-4; Lk 6,13-16) »
Az özvegyasszony két fillérje (Lk 21,1-4) »
Az özvegyasszony két fillérje (Lk 21,1-4) »
Jézus mennybemenetele (Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12) »
Jézus mennybemenetele (Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-38) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-38) »
A magvető (Mk 4,1-20.25; Lk 8,4-15.18) »
A magvető (Mk 4,1-20.25; Lk 8,4-15.18) »
Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44) »
Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44) »
A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15) »
A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15) »
Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15) »
Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15) »
Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mk 1,29-31; Lk 4,38-39) »
Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mk 1,29-31; Lk 4,38-39) »
Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 1,32-34; Lk 4,40-41) »
Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 1,32-34; Lk 4,40-41) »
Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12) »
Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12) »
Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
Jézus kiküldi tanítványait (Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12) »
Jézus kiküldi tanítványait (Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12) »
Jézus feltámadása (Mt 28,1-7; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10) »
Jézus feltámadása (Mt 28,1-7; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10) »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét (Mk 8,5-13; Lk 7,1-10) »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét (Mk 8,5-13; Lk 7,1-10) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12) »
Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12) »
Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28; Lk 6,1-5) »
Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28; Lk 6,1-5) »
Ötezer ember megvendégelése (Mk 6,34-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
Ötezer ember megvendégelése (Mk 6,34-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39) »
A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39) »
A kisgyermek példája Botránkozás és botránkoztatás (Mk 9,33-37.42-48; Lk 9,46-48; 17,1-2) »
A kisgyermek példája Botránkozás és botránkoztatás (Mk 9,33-37.42-48; Lk 9,46-48; 17,1-2) »
Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27-33; Lk 20,1-8) »
Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27-33; Lk 20,1-8) »
Jézus harmadszor szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézust átadják Pilátusnak (Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28-32) »
Jézust átadják Pilátusnak (Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28-32) »
Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38) »
Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38) »
Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
Kalásztépés szombaton (Mt 12,1-8; Lk 6,1-5) »
Kalásztépés szombaton (Mt 12,1-8; Lk 6,1-5) »
Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39) »
A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39) »
Óvás a megbotránkoztatástól (Mt 18,6-10; Lk 17,1-2) »
Óvás a megbotránkoztatástól (Mt 18,6-10; Lk 17,1-2) »
Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Lk 20,1-8) »
Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Lk 20,1-8) »
A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38) »
Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38) »
Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45; Lk 5,12-16) »
Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45; Lk 5,12-16) »
Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat (Mk 5,1-20; Lk 8,26-39) »
Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat (Mk 5,1-20; Lk 8,26-39) »
Jézus meggyógyítja a bénát (Mk 2,1-12; Lk 5,17-26) »
Jézus meggyógyítja a bénát (Mk 2,1-12; Lk 5,17-26) »
Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton (Mk 3,1-6; Lk 6,6-11) »
Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton (Mk 3,1-6; Lk 6,6-11) »
Jézus követése (Mk 8,34-9,1; Lk 9,23-27) »
Jézus követése (Mk 8,34-9,1; Lk 9,23-27) »
Kérdés a házassági elválásról (Mk 10,1-12; Mt 5,31-32; Lk 16,18) »
Kérdés a házassági elválásról (Mk 10,1-12; Mt 5,31-32; Lk 16,18) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
A gonosz szőlőművesek (Mk 12,1-12; Lk 20,9-19) »
A gonosz szőlőmunkások (Mk 12,1-12; Lk 20,9-19) »
Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2; Lk 21,5-6) »
Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2; Lk 21,5-6) »
Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Lk 5,17-26) »
Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Lk 5,17-26) »
Keresztelő János halála (Mt 14,1-12; Lk 9,7-9; 3,19-20) »
Keresztelő János halála (Mt 14,1-12; Lk 9,7-9; 3,19-20) »
Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36) »
Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36) »
A kisgyermek példája (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48) »
Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48) »
Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »
Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6) »
Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6) »

Találatok a szövegben 68 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))