Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

Péter vallástétele. Jézus először szól haláláról és feltámadásáról (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30)

18Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: Kinek mond engem a sokaság? 19Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy valamelyik régi próféta támadt fel. 20Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának. 21Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. 22Majd azt mondta, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.

Jézus követése (Mt 16,24-28; Mk 8,34-9,1)

23Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem! 24Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.
RUF 8

Találatok a szövegekben

21Jairus leányának feltámasztása A vérfolyásos asszony meggyógyítása (Mt 9,18-26; Lk 8,40-56) »
1Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
13Péter vallástétele (Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »
1Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
27Péter vallástétele (Mt 16,13-20; Lk 9,18-21) »
60A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »
33Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48) »
1Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »

Találatok a szövegben 8 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))