Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

37Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. (3Móz 23,36;Ésa 55,1) 38A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. (Ésa 58,11;Ján 4,12) 39Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. (Ján 16,7; Jóel 2,28; Csel 2,17) 40Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta. (Ján 6,14; Luk 7,16) 41Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? (Ján 1,47)