Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

2Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. (Mát 27,15; Márk 15,6; Luk 23,17) 3És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. (Ján 12,26;17,24.1Thess;4,17)