Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

12 1Jézus azért hat nappal a husvét előtt méne Bethániába, a hol a megholt Lázár vala, a kit feltámasztott a halálból. (Mát 26,6; Márk 14,3) 2Vacsorát készítének azért ott néki, és Mártha szolgál vala fel; Lázár pedig egy vala azok közül, a kik együtt ülnek vala ő vele. (Zsolt 69,22) 3Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené a Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával; a ház pedig megtelék a kenet illatával. (Ján 12,31) 4Monda azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, a ki őt elárulandó vala: (Ján 1,3; Luk 24,1; Ján 20,1; Ján 21,1) 5Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? (5Móz 21,23) 6Ezt pedig nem azért mondá, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivelhogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené. (Ján 13,29) 7Monda azért Jézus: Hagyj békét néki; az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. (Ján 17,10) 8Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. (5Móz 15,11; Mát 26,11; Márk 14,7)