Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. (2Móz 23,17) 15János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. (Ján,1 27. 30.) 16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. (3Móz 23,24)