Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

13Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. 14A templomban ökör-, juh- és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. 15Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. 16A galambárusoknak pedig azt mondta: »Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!« 17Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van: »Emészt engem a buzgóság házadért«. 18A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle: »Milyen csodajelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed?« 19Jézus azt felelte nekik: »Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!« 20A zsidók erre így szóltak: »Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépítenéd?« 21De ő a saját testének templomáról mondta ezt. 22Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott.
23Amikor Jeruzsálemben volt Húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodajeleit, amelyeket művelt. 24De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, s mert 25nem szorult rá, hogy valaki tanúságot tegyen az emberről; jól tudta ugyanis, hogy mi lakik az emberben.
RUF 2

Találatok a szövegben 2 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 21,12 Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22)
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 19,45 Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22)