Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

15Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. 16Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. 18Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek. 21Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.«
RUF 5

Találatok a szövegben 5 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 11,15 Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22)
  • 6,30 Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15)
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 19,45 Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22)
  • 22,54 Jézus a főpap házában<br>Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27)
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 26,69 Péter megtagadja Jézust (Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Jn 18,15-18.25-27)