Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

15Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.
18Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 21Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.
RUF 5

Találatok a szövegben 5 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 11,15 Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22)
  • 6,30 Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15)
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 19,45 Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22)
  • 22,54 Jézus a főpap házában<br>Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27)
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 26,69 Péter megtagadja Jézust (Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Jn 18,15-18.25-27)