Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Péter, Jézus Krisztus apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában szétszóródott hontalanoknak, 2akiket Isten az Atya gondviselése a Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bőven részesüljetek kegyelemben és békességben.

Hálaadás a megváltás kegyelméért.

3Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által, élő reménységre szült ujjá minket: 4arra a romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra van fönntartva a mennyben. 5Isten ereje a hit által meg is őriz titeket az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy a végső időben kinyilvánuljon. 6Örüljetek tehát, ha esetleg kissé szomorkodtok is a sokféle kísértés miatt, 7hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzben próbált veszendő aranynál, dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltó legyen Jézus Krisztus megjelenésekor. 8Őt, bár nem láttátok, szeretitek, s mivel most látatlanul hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját: 9lelketek üdvösségét. 10Ezt az üdvösséget kutatták és vizsgálták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről jövendöltek. 11Azt vizsgálták, hogy mely időre és milyen körülményekre mutat Krisztus bennük működő Lelke, mely előre hirdette a Krisztusra váró szenvedést és a rá következő megdicsőülést.

A keresztény élet elemei

12Azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak mindazzal, amit most a mennyből küldött Szentlélek által feltártak hithirdetőitek. Ennek szemlélése még az angyalokat is vággyal tölti el.