Keresés a Bibliában

45„Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? 46Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! 47Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. 48Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram, 49és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel: 50megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; 51akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”

KNB SZIT STL BD RUF KG