Keresés a Bibliában

19 1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Meddig kínozzátok még lelkemet, meddig akartok még szavaitokkal összetörni? 3Már tízszer is gyaláztatok engem. Nem szégyellitek, hogy így gyötörtök? 4Ha valóban tévedtem is, énrajtam marad a tévedésem. 5Ha valóban fölém akartok kerekedni, és rám akarjátok bizonyítani a gyalázatot, 6akkor pedig tudjátok meg, hogy Isten nyomorított meg, és ő kerített hálójába engem. 7Ha erőszak miatt kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok, de nem véd a törvény. 8Eltorlaszolta utamat, nem mehetek tovább, ösvényeimre sötétséget borított. 9Dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát. 10Kitépte reménységemet, mint valami fát, letördelt körös-körül: tönkrementem. 11Fellángolt ellenem haragja, és ellenségének tekintett engem. 12Együtt támadtak csapatai, utat törtek ellenem, tábort vertek sátram körül. 13Rokonaimat eltávolította mellőlem, ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. 14Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. 15A házamban élők és szolgálóim idegennek tartanak, rám sem ismernek többé. 16Szolgámnak kiáltok, de nem válaszol, még ha könyörgök is neki. 17Feleségem undorodik leheletemtől, testvéreim iszonyodnak tőlem. 18Még a kisgyermekek is megvetnek, ha föl akarok kelni, kicsúfolnak. 19Utál minden bizalmas barátom. Akiket szerettem, ellenem fordultak. 20Bőröm és húsom a csontomhoz tapad, csak a fogam húsa maradt meg. 21Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem! 22Miért üldöztök, mint az Isten, miért nem elégedtek meg testemmel? 23Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, 24vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék! 25Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, 26s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. 27Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek. 28Ha ezt mondjátok: Mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét, 29akkor rettegjetek a fegyvertől, mert a harag fegyveres büntetést szül, és megtudjátok, hogy van ítélőbíró.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet