Keresés a Bibliában

6 1Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 2Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. 3Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. 4Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. 5Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. 6Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat. 7De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám. 8Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. 9A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el. 10Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel. 11Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet