Keresés a Bibliában

26 1Ne csináljatok magatoknak bálványisteneket. Se faragott képet, se szent oszlopot ne állítsatok magatoknak, kőszobrokat se helyezzetek el országotokban, hogy leboruljatok azok előtt. Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek. 2Nyugalomnapjaimat tartsátok meg, és szentélyemet tiszteljétek! Én vagyok az Úr! 3Ha rendelkezéseim szerint éltek, és parancsaimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat, 4akkor esőt adok a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét. 5Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jóllakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. 6Békességet adok az országban; ha lefeküsztök, senki sem riaszt föl benneteket. Kipusztítom a vadállatokat az országból, és fegyverrel sem hatolnak be országotokba. 7Sőt, ti üldözitek majd ellenségeiteket, és elhullanak fegyvereitek által. 8Közületek öten százat üldöznek, és százan tízezret üldöznek, és elhullanak ellenségeitek fegyvereitek által. 9Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, és fenntartom szövetségemet veletek. 10Régit, tavalyi gabonát esztek, és a régit kihordjátok az új elől. 11Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. 12Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. 13Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem jármotok fáját, és fölegyenesítve vezettelek benneteket.

KNB SZIT STL BD RUF KG