Keresés a Bibliában

4És ezt mondta Mózes Izráel fiai egész közösségének: Ezt a dolgot parancsolta az ÚR: 5Gyűjtsetek felajánlást magatok között az ÚRnak! Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az ÚRnak: aranyat, ezüstöt és rezet, 6kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, 7vörösre festett kosbőröket, delfinbőrt és akácfát, 8lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez; 9ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez. 10Jöjjön ide minden hozzáértő ember, és készítsék el mindazt, amit megparancsolt az ÚR: 11a hajlékot, annak sátrát és takaróját, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait. 12Készítsék el a ládát és annak rúdjait a födéllel együtt, a függőkárpitot, 13az asztalt, annak rúdjait, egész fölszerelését és a szent kenyereket, 14a lámpatartót a világításhoz, annak fölszerelését és mécseseit és a lámpaolajat. 15Készítsék el az illatáldozati oltárt és annak rúdjait, a fölkenéshez való olajat és a jó illatú füstölőszereket, a bejárati függönyt a hajlék bejáratához, 16az égőáldozati oltárt, annak rézrácsozatát, rúdjait és egész fölszerelését, a medencét és annak állványát. 17Készítsék el az udvar szőnyegfalait, oszlopait és talpait, meg az udvar kapujának függönyét, 18a hajlék cövekeit, az udvar cövekeit és ezek köteleit, 19a díszes ruhákat a szentélyben végzendő szolgálathoz, Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit! 20Ekkor eltávozott Mózes elől Izráel egész közössége. 21Azután eljött mindenki, akit a szíve indított, akit a lelke hajtott, és elhozta az ÚRnak szánt felajánlását a kijelentés sátrának elkészítéséhez, az ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz.

KNB SZIT STL BD RUF KG