Keresés a Bibliában

14De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges: említs meg engem a fáraónak, és vitess ki ebből a házból! 15Mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömlöcbe vetettek. 16Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a megfejtés, ezt mondta Józsefnek: Nekem meg álmomban három kosár kalács volt a fejemen. 17A felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fáraónak készült, és a madarak ették azokat a fejemen levő kosárból. 18József ezt mondta válaszában: A megfejtés a következő: A három kosár három nap. 19Három nap múlva fölemel téged a fáraó, de fára akasztat, és madarak eszik le a húsodat. 20Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében: 21a főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe, 22a fősütőmestert pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat megfejtette József. 23De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla.

KNB SZIT STL BD RUF KG