Keresés a Bibliában

13Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az ÚR, és könyörül a nyomorultakon. 14De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én Uram! 15Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! 16Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. 17Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled.

KNB SZIT STL BD RUF KG