Keresés a Bibliában

5Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, s nem tudok szólni. 6Régmúlt napokra kell gondolnom, 7a hajdani évekre emlékezem. Az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem: 8„Eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? 9Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret? 10Isten elfeledte volna a jóságát? Bezárta irgalmát haragjába?” 11S így szólok: „Az a bánatom, hogy a Magasságbeli jobbja megváltozott.” 12Emlékezem az Úr tetteiről, gondolkozom a hajdani csodákról. 13Minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem. 14Isten, szent a te utad! Hol van olyan Isten, mint a mi Istenünk, olyan fölséges? 15Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, a pogányok előtt is feltártad hatalmadat.

KNB SZIT STL BD RUF KG