Keresés a Bibliában

BETEG IMÁJA ELHAGYATOTTSÁGÁBAN

41 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján. 3Megőrzi őt az Úr és életben tartja, boldoggá teszi itt a földön, s nem adja ellensége hatalmába. 4Betegágyához segítséget hoz az Úr, fekvőhelyét kényelmesre cseréli. 5Így szólok: „Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!” 6Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: „Mikor hal már meg, mikor törlik nevét?” 7Ha valaki meglátogat, álnokságot beszél, gonoszságot gyűjt szívébe, elmegy s továbbadja. 8Mind, akik gyűlölnek, együtt suttognak ellenem, ártó gondolatokat forgatnak fejükben. 9Beliál csapása érte utol, ezért fekszik itt, s nem is kel fel többé. 10Még a barátom is, akiben megbíztam, aki együtt ette kenyeremet velem, az is ellenem emelte a sarkát. 11Te azonban, Uram, könyörülj meg rajtam, állíts talpra, s én majd megfizetek nekik, az ilyen embereknek! 12Akkor fogom látni, hogy kegyes vagy hozzám, ha ellenségem nem ujjong rajtam, 13engem pedig megőrzöl sértetlenül, és engeded, hogy színed előtt álljak mindörökre. 14Áldott legyen az Úr, Izrael Istene mindörökkön-örökké! Úgy legyen! Úgy legyen!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár