Keresés a Bibliában

2. ZSOLTÁR. A MESSIÁSI DRÁMA

2 1Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? 2A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen: 3„Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!” 4Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. 5De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk: 6„Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen.” 7Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet. 8Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait. 9Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted.” 10Nos, királyok, térjetek észre, föld urai, hadd intselek benneteket! 11Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, 12csókoljátok meg a lábát rettegéssel! Nehogy fölgerjedjen ellenetek, és elvesszetek az úton, ha hirtelen fellobban haragja. De boldogok mind, akik hozzá menekülnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG