Keresés a Bibliában

15Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” 3Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” 18Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.” 5Simeon és Lévi, test szerinti testvérek teljessé tették csalárdságuk hatalmát. 10Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót, és a népek nem engedelmeskednek neki. 15Sára tagadta, és azt mondta: „Nem nevettem.” De ő így válaszolt: „Igenis, nevettél.” 18Ábrahám ugyanis nagy és erős néppé lesz, s általa nyer áldást a föld minden népe.

KNB SZIT STL BD RUF KG