Keresés a Bibliában

19De Isten ezt válaszolta: „Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az ő és őutána leszármazottainak Istene leszek. 2Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az időben, amelyről Isten beszélt.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Az ígéret ugyanis így hangzott: „A maga idején eljövök és Sárának fia lesz.”

KNB SZIT STL BD RUF KG