Keresés a Bibliában

Ábrahám (Ábrám) Egyiptomban.

10Amikor éhínség tört ki a vidéken, Ábrám lement Egyiptomba és ott lakott, mint jövevény, mert az éhínség súlyosan ránehezedett a vidékre. 11Amint Egyiptomhoz közeledett, így szólt feleségéhez, Sáraihoz: „Jól tudom, hogy szép asszony vagy. 12Ha az egyiptomiak látnak, azt fogják mondani: Ez a felesége. Engem megölnek, téged életben hagynak. 13Ezért mondd, hogy a húgom vagy, hogy miattad nekem is jó dolgom legyen és életben maradjak.” 14Amikor Ábrám Egyiptomba ért, az egyiptomiak látták, hogy az asszony nagyon szép. 15A fáraó udvari főtisztviselői is látták és dicsérték a fáraó előtt. Az asszonyt tehát a fáraó palotájába vitték, 16Ábrámmal pedig jól bántak miatta. Juhot, szarvasmarhát, szamarat, szolgákat, szolgálólányokat, szamárkancát és tevéket ajándékoztak neki. 17Az Úr azonban súlyos csapással verte meg a fáraót és házát Sárai, Ábrám felesége miatt. 18Erre a fáraó hívatta Ábrámot, és így szólt hozzá: „Mit tettél velem? Miért nem vallottad be, hogy a feleséged? 19Miért állítottad: a húgom – úgy, hogy feleségül vettem? Most itt a feleséged, vedd és távozz!” 20A fáraó parancsot adott embereinek, vigyék őt is, feleségét is minden vagyonával együtt vissza.

KNB SZIT STL BD RUF KG