Keresés a Bibliában

III. A TÖRZSEK VEZÉREINEK ÁLDOZATI AJÁNDÉKA ÉS A LEVITÁK FÖLSZENTELÉSE

A szekerek felajánlása.

7 1Amikor Mózes elkészült a hajlékkal, és minden fölszerelésével együtt fölszentelte, s az oltárt és tartozékait is fölkente és fölszentelte, 2Izrael vezérei, a családok fejei, azaz a törzsek vezetői, s a számba vettek elöljárói ajándékokat hoztak. 3Hat fedett szekeret és tizenkét marhát hoztak áldozati ajándékul az Úrnak, minden két vezérre esett egy szekér és mindegyikükre egy marha. Odavitték a hajlék elé. 4Az Úr ekkor azt mondta Mózesnek: 5„Vedd el tőlük őket, legyenek a megnyilatkozás sátorának szolgálatára. Add át őket a leviták különféle csoportjainak, megszabott tisztségüknek megfelelően.” 6Mózes tehát átvette a szekereket és a marhákat, és odaadta Lévi fiainak. 7Két szekeret és négy marhát odaadott Gerson fiainak a nekik kijelölt szolgálatnak megfelelően. 8Négy szekeret és nyolc marhát átadott Merári fiainak, annak a rájuk kirótt szolgálatnak megfelelően, (amelyet) Áron pap fiának, Itamárnak a felügyeletével be kellett tölteniük. 9Kehát fiainak ellenben nem adott semmit, mivel nekik a szent dolgok voltak gondjukra bízva, s ezeket a vállukon kellett vinniük.

Adományok az oltár felszenteléséhez.

10A vezérek az oltár fölszenteléséhez is elhozták az ajándékokat azon a napon, amelyen fölszentelték; a vezérek az oltár elé hozták áldozati adományaikat. 11Akkor azt mondta az Úr Mózesnek: „Mindennap egy vezér hozza el áldozati adományát az oltár felszenteléséhez.” 12Az első nap Amminadab fia, Nachson hozta el ajándékát Júda törzséből. 13Ajándéka egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, meg egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal vegyített lisztlánggal, ételáldozat céljára, 14továbbá egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 15egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 16egy kecskebak engesztelő áldozatul, 17végül a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Nachsonnak, Amminadab fiának az ajándéka. 18A második nap Cuár fia, Isszachár fiainak vezére, Netaneel hozta el (adományát). 19Elhozta adományát: egy 130 sékel súlyú ezüsttálat, egy 70 sékel súlyú ezüsttálkát a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal kevert lisztlánggal, ételáldozat céljára, 20egy 10 sékel súlyú aranyszelencét füstölőszerekkel töltve, 21egy fiatal bikát, egy kost és egy esztendős bárányt égőáldozatnak, 22egy kecskebakot engesztelő áldozatul, 23s a közösség áldozatául két marhát, öt kost, öt bakot és öt egyesztendős bárányt. Ez volt Cuár fiának, Netaneelnek az adománya. 24A harmadik nap Zebulun fiainak vezére, Helon fia, Eliab. 25Az ő ajándéka egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő olajjal vegyített lisztlánggal tele, ételáldozat céljára, 26egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 27egy fiatal bika, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatnak, 28egy kecskebak engesztelő áldozatul, 29s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Helon fiának, Eliabnak az ajándéka. 30A negyedik nap Ruben fiainak a vezére, Sedeur fia, Elicur. 31Az ő adománya egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal vegyített lisztlánggal, ételáldozat céljára, 32egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 33egy fiatal bika, egy kos és egy esztendős bárány égőáldozatnak, 34egy kecskebak engesztelő áldozatul, 35és a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Sedeur fiának, Elicurnak az adománya. 36Az ötödik nap Simeon fiainak a vezére, Curisaddai fia, Selumiel. 37Az ő ajándéka egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal kevert lisztlánggal, ételáldozat céljára, 38egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 39egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 40egy kecskebak engesztelő áldozatul, 41s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Curisaddai fiának, Selumielnek az ajándéka. 42A hatodik nap Gád fiainak a vezére, Reuel fia, Eljazaf. 43Az ő adománya egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő olajjal kevert lisztlánggal tele, ételáldozat céljára, 44egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 45egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 46egy kecskebak engesztelő áldozatul, 47s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Reuel fiának, Eljazafnak az adománya. 48A hetedik nap Efraim fiainak vezére, Ammihud fia, Elisama. 49Az ő ajándéka egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal kevert lisztlánggal, ételáldozat céljára, 50egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 51egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 52egy kecskebak engesztelő áldozatul, 53s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Ammihud fiának, Elisamának az ajándéka. 54A nyolcadik nap Manassze fiainak a vezére, Pedacur fia, Gamliel. 55Az ő adománya egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal kevert lisztlánggal, ételáldozat céljára, 56egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 57egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 58egy kecskebak engesztelő áldozatul, 59s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Pedacur fiának, Gamlielnek az adománya. 60A kilencedik nap Benjamin fiainak vezére, Gidoni fia, Abidan. 61Az ő ajándéka egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal kevert lisztlánggal, ételáldozat céljára, 62egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 63egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 64egy kecskebak engesztelő áldozatul, 65s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Gidoni fiának, Abidannak az ajándéka. 66A tizedik nap Dán fiainak a vezére, Ammisaddai fia, Achiezer. 67Az ő adománya egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal vegyített lisztlánggal, ételáldozat céljára, 68egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 69egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 70egy kecskebak engesztelő áldozatul, 71s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Ammisaddai fiának, Achiezernek az adománya. 72A tizenegyedik nap Áser fiainak a vezére, Ochran fia, Pagiel. 73Az ő ajándéka egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő olajjal kevert lisztlánggal tele, ételáldozat céljára, 74egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 75egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 76egy kecskebak engesztelő áldozatul, 77és a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Ochran fiának, Pagielnek az ajándéka. 78A tizenkettedik nap Naftali fiainak a vezére, Enan fia, Achira. 79Az ő adománya egy 130 sékel súlyú ezüsttál volt, egy 70 sékel súlyú ezüsttálka, a szent mérték szerint, mindkettő tele olajjal vegyített lisztlánggal, ételáldozat céljára, 80egy 10 sékel súlyú aranyszelence füstölőszerekkel töltve, 81egy fiatal bika, egy kos és egy egyesztendős bárány égőáldozatnak, 82egy kecskebak engesztelő áldozatul, 83s a közösség áldozatául két marha, öt kos, öt bak és öt egyesztendős bárány. Ez volt Enan fiának, Achirának az adománya. 84Ezek voltak Izrael vezéreinek adományai az oltár felszentelésére azon a napon, amelyen fölszentelték: tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüsttálka, tizenkét aranyszelence. 85Minden tál 130 sékelt nyomott ezüstben és minden tálka 70 sékelt. Az edények összesen 2400 sékel ezüstöt tettek ki a szent mérték szerint. 86Ami a füstölőszerekkel töltött aranyszelencéket illeti, mindegyikük 10 sékelt nyomott a szent mérték szerint, így a szelencék összesen 120 sékel aranyat tettek ki. 87Az égőáldozatnak szánt állatok összesen: tizenkét bika, továbbá tizenkét kos és tizenkét egyesztendős bárány a velük együttjáró ételáldozaton kívül, valamint tizenkét kecskebak engesztelő áldozatul. 88A közösség áldozatául hozott állatok száma huszonnégy marhát, hatvan kost, hatvan bakot és hatvan egyesztendős bárányt tett ki. Ezek voltak azok az áldozati adományok, amelyeket akkor hoztak az oltár fölszentelésére, amikor azt fölkenték. 89S amikor Mózes bement a megnyilatkozás sátorába, hogy beszéljen Vele, hallotta a hangot, amint beszélt hozzá a kiengesztelődés táblájáról, amely a tanúság ládáján volt elhelyezve, a két kerub között, s beszélt vele.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet