Keresés a Bibliában

29 1A hetedik hónap első napján szintén gyűljetek egybe a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. Legyen ez a harsonázás napja számotokra. 2Kellemes illatú égőáldozatul mutassatok be az Úrnak egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendős bárányt, 3hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet a bikához, kéttizedet a koshoz 4és egy-egy tizedet a hét bárányhoz, 5továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul, hogy megtisztuljatok bűneitektől –

G) Az engesztelés napja.
6az újhold napi égőáldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton, valamint a szokásos égőáldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton, végül az előírt italáldozaton kívül a rájuk vonatkozó rendelkezések szerint, kellemes illatú égőáldozatul az Úrnak. 7Ugyanannak a hetedik hónapnak a tizedik napján gyűljetek egybe a szentélynél, böjtöljetek, s ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. 8Mutassatok be az Úrnak kellemes illatú égőáldozatul egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendős bárányt – hibátlanok legyenek –, 9hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet (számítva) a bikához, kéttizedet a koshoz 10és egy-egy tizedet a hét bárányhoz,
H) A sátoros ünnep.
11továbbá egy kecskebakot engesztelésül, az engesztelő áldozaton és az állandó áldozaton, valamint a hozzá tartozó étel­ és a megszabott italáldozaton kívül. 12A hetedik hónap tizenötödik napján ismét gyűljetek egybe a szentélynél. Ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, hanem hét napig üljetek ünnepet az Úr tiszteletére. 13És égőáldozatul, kellemes illatú tűzáldozatul mutassatok be az Úrnak tizenhárom fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős bárányt – hibátlannak kell lenniük –, 14ételáldozatul pedig velük együttjáró, olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet mindegyik bikához, két-két tizedet a két koshoz, 15s egy-egy tizedet a tizennégy bárányhoz, 16ezenkívül egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s az étel­ és italáldozaton kívül. 17A második nap: tizenkét fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 18a hozzá tartozó ételáldozattal és a megszabott italáldozattal egyetemben, (ahogyan) a bikákra, a kosokra és a bárányokra az előírás szerint (esik), a számuktól függően, 19továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a megszabott italáldozaton kívül. 20A harmadik napon: tizenegy fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 21a hozzá tartozó ételáldozattal és a kötelező italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függően, 22továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul, az állandó égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül. 23A negyedik napon: tíz fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 24a hozzájuk tartozó ételáldozattal egyetemben, s az előírt italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra az előírás szerint a számuktól függően (esik), 25továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül. 26Az ötödik napon: kilenc fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 27a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelező italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függően, 28továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül. 29A hatodik napon: nyolc fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 30a hozzájuk tartozó ételáldozattal, s az előírt italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra az előírás szerint a számuktól függően (esik), 31továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül. 32A hetedik napon: hét fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 33a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelező italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függően, 34továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul a szokásos égőáldozaton és a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül. 35A nyolcadik napon tartsatok ünnepi összejövetelt, ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. 36Égőáldozatul, az Úrnak kellemes illatú tűzáldozatul mutassatok be egy bikát, egy kost és hét egyesztendős hibátlan bárányt, 37a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a megszabott italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra a számuktól függően meg van határozva, 38valamint egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül. 39Ezt kell ünnepeiteken áldozatul bemutatnotok az Úrnak fogadalmi vagy önként vállalt égő­, étel­, ital­ és közösségi áldozatok bemutatásán kívül.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet