Keresés a Bibliában

A táborozás rendje.

2 1Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: 2„Izrael fiai családjaik jelvényénél táborozzanak, ki-ki a maga hadi jelvényénél a megnyilatkozás sátora körül üssenek tábort, bizonyos távolságra. 3Előre, napkelet felé Júda táborának hadi jelvénye kerüljön, csapatai rendjében: Nachson Amminadab fia mint Júda fiainak és seregének, 4azaz a számba vett 74 600-nak a vezére. 5Mellette Isszachár törzse üssön tábort: Netaneel, Cuár fia mint Isszachár fiainak és csapatának, 6vagyis a számba vett 54 400-nak a vezére. 7Majd Zebulun törzse: Eliab, Helon fia mint Zebulun fiainak és seregének, 8azaz az 57 400 számba vettnek a vezére. 9A Júda táborába besorozottak – összesen 186 400-an – induljanak először, csapataik rendjében. 10Ruben táborának hadi jelvénye déli irányban helyezkedjék el, csapatai rendjében: Elicur, Sedeur fia mint Ruben fiainak és seregének, 11vagyis a számba vett 46 500-nak a vezére. 12Mellette Simeon törzse táborozzék: Selumiel, Curisaddai fia mint Simeon fiainak és seregének, 13vagyis az 59 300 számba vettnek a vezére. 14Majd Gád törzse: Eljazaf, Reuel fia mint Gád fiainak és csapatának, 15azaz a számba vett 45 650-nek a vezére. 16A Ruben táborába besorozottak – összesen 151 450-en – keljenek útra másodiknak, csapataik rendjében. 17Utánuk a megnyilatkozás sátora, a leviták tábora következzék, a többi tábor közepette; ahogyan táboroznak, úgy keljenek útra, ki-ki a maga helyén, hadi jelvényeik rendjében. 18Efraim táborának hadi jelvénye nyugat felé kapjon táborhelyet: Elisama, Ammihud fia, mint Efraim fiainak és csapatának, 19vagyis a 40 500 számba vettnek a vezére. 20Mellette Manassze törzse: Gamliel, Pedacur fia mint Manassze fiainak és seregének, 21azaz a 32 200 számba vettnek a vezére. 22Majd Benjamin törzse: Abidan, Gidoni fia mint Benjamin fiainak és csapatának, 23vagyis a számba vett 35 400-nak a vezére. 24Az Efraim táborába besorozottak – összesen 108 100-an – keljenek útra harmadikul, csapataik rendjében. 25Dán táborának hadi jelvénye északi irányban helyezkedjék el: Achiezer, Ammisaddai fia mint Dán fiainak és csapatának, 26azaz a számba vett 62 700-nak a vezére. 27Mellette Áser törzse táborozzék: Pagiel, Ochran fia mint Áser törzsének és seregének, 28vagyis a 41 500 számba vettnek a vezére. 29Majd Naftali törzse: Achira, Enan fia mint Naftali fiainak és csapatának, 30vagyis az 53 400 számba vettnek a vezére. 31A Dán táborába besoroltak – összesen 157 600-an – induljanak utoljára. (Ez a hadi jelvények szerinti helyükre vonatkozik.)” 32Ezek voltak Izraelnek családjaik szerint számba vett fiai, a táborba csapataik rendjében besoroltak valamennyien 603 550-et tettek ki. 33De a levitákat nem vették számba Izrael fiainak sorában, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

LÉVI TÖRZSE

A) A papok.
34Izrael fiai így tettek, egészen úgy táboroztak hadi jelvényeik rendjében, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és úgy keltek útra is, ki-ki nemzetsége szerint, a maga családjával.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet