Keresés a Bibliában

A kürtök.

10 1Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Csinálj magadnak két ezüstkürtöt, kovácsolt munka legyen. A közösség összehívására, s táborbontáskor jeladásra szolgáljanak. 3Ha megfújják őket, az egész közösség gyűljön köréd a megnyilatkozás sátorának bejáratához. 4De ha csak az egyiket fújják meg, akkor csupán a vezérek, Izrael ezreinek a fejei gyűljenek köréd. 5Ha a kürtszó után felhangzik vezényszótok, a kelet felé táborozók keljenek útra. 6A második olyan kürtszóra, amelyet parancsszótok követ, a dél felé táborozók induljanak. A kürtszó után vezényszónak kell következnie, annak jeléül, hogy útra kell kelni. 7A közösség összehívására azonban csupán kürtölni kell, jelszót nem kell kiadni. 8Áron fiai, a papok fújják a kürtöt, s ez a szokás maradjon meg egyszer s mindenkorra, az eljövendő nemzedékekre is kötelező szabálynak. 9S ha földeteken a benneteket szorongató ellenség ellen hadba vonultok, fújjátok meg a trombitákat és adjatok vezényszókat, hogy az Úr, a ti Istenetek megemlékezzék rólatok, és megmeneküljetek ellenségeitek elől. 10Örömünnepeitek alkalmával, ünnepnapjaitokon és újhold idején égő­ és közösségi áldozataitokra fújjátok meg a kürtöket, hogy Istenetek figyelmét magatokra irányítsátok. Az Úr vagyok, a ti Istenetek.”

A menetelés rendje.

11A második esztendő második hónapjában, a hónap huszadik napján fölemelkedett a felhő a tanúság hajléka felől. 12Izrael fiai tehát tábort bontottak és pihenőket tartva (odébb vonultak) a Sínai pusztáról. A felhő Paran pusztájában ereszkedett le. 13Először keltek útra az Úr parancsára, amelyet Mózes által adott. 14Elsőként Júda fiai táborának hadi jelvénye indult, az egyik csoport a másik után. Csapatuk élén Amminadab fia, Nachson állt. 15Az Isszachár fiai törzsének csapatát Cuár fia, Netaneel vezette. 16A Zebulun fiaiból álló törzs csapatának vezére Helon fia, Eliab volt. 17Amikor lebontották a hajlékot, elindultak Gerson és Merári fiai, akiknek a hajlékot kellett vinniük. 18Azután Ruben fiai táborának hadi jelvénye következett, egyik csoport a másik után; az ő csapatuk élén Sedeur fia, Elicur állt. 19A Simeon fiaiból álló törzs csapatát Curisaddai fia, Selumiel vezette. 20A Gád fiaiból álló törzs csapatának Reuel fia, Eljazaf volt a vezére. 21Azután Kehát fiai indultak, akiknek a szentélyt kellett vinniük; mire megérkeztek, akkorra a hajlékot már felállították. 22Most Efraim fiai táborának hadi jelvénye indult, egyik csoport a másik után; csapatuk élén Ammihud fia, Elisama állt. 23A Manassze fiaiból álló törzs csapatát Pedacur fia, Gamliel vezette. 24A Benjamin fiaiból álló törzs csapatának Gidoni fia, Abidan volt a vezére. 25Majd Dán fiai táborának hadi jelvénye következett, ez szolgált az egész tábornak hátvédül; csapatuk élén Ammisaddai fia, Achiezer állt. 26Az Áser fiaiból álló törzs csapatát Ochran fia, Pagiel vezette. 27A Naftali fiaiból álló törzs csapatának Enan fia, Achira volt a vezére. 28Ez volt a sorrend, amely szerint Izrael fiai útra keltek, az egyik csoport a másik után; így keltek útra.

Izrael fiainak vezetője, Hobáb.

29Így szólt Mózes Hobábhoz, a Midián fiai közül való Reuel fiához, aki apósa volt Mózesnek: „Készen vagyunk rá, hogy elinduljunk arra a helyre, amelyről azt mondta az Úr: nektek adom. Gyere velünk! Jóval viszonozzuk majd, hiszen az Úr boldogulást ígért Izraelnek.” 30Ő azonban ezt válaszolta: „Nem megyek, inkább visszatérek szülőföldemre, rokonaim körébe.” 31De (Mózes) folytatta: „Ne hagyj cserben minket! Éppen mert olyan jól tudod, hol üthetünk tábort a pusztában, neked kell a szemünk világának lenned. 32Ha velünk jössz, részed lesz mindabban a jóban, amelyet az Úr nekünk juttat.”

Az útra kelés.

33Elindultak hát az Úr hegyétől és háromnapi járásnyira (mentek) az Úr szövetségének ládája haladt a háromnapi úton elöl, hogy táborhelyet mutasson nekik. 34S az Úr felhője lebegett fölöttük azon a napon, amelyen a táborból elindultak. 35Amikor a láda elindult, Mózes így szólt: „Kelj föl, Uram, hogy ellenségeid szétszóródjanak, s gyűlölőid fussanak színed elől!” 36S amikor megállt, ezt mondta: „Térj vissza, Uram, Izrael ezreinek sokaságához!”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet