Keresés a Bibliában

Különféle jó tanácsok.

7 1Ne tégy semmi rosszat, és nem ér semmi rossz. 2Kerüld a bűnt, s a bűn is elkerül. 3Fiam, ne vesd a barázdába jogtalanság magvát, nehogy hétszeresen kelljen learatnod. 4Ne kérd az Istentől uralkodók trónját, se pedig díszhelyet ne kérj a királytól. 5Az Úr előtt ne tartsd magadat igaznak, és a király előtt ne játszd a nagy bölcset. 6Ne áhítozz arra, hogy bíró lehess, ha nincs elég erőd, hogy kiirtsd a rosszat, mert hátha megijedsz a hatalmasoktól, és veszélybe kerül becsületed. 7Ne bántsd meg semmivel a város gyűlését, s vigyázz, el ne bukjál a nép szeme láttán. 8Eszedbe ne jusson a bűnt ismételni, hisz egyetlen bűnöd sem marad büntetlen. 9Ne mondd: „Isten látja, mily sokat áldozok, és majd elfogadja, amit neki adok.” 10Ne légy kishitű, amikor imádkozol, és ha jót akarsz tenni, ne halogasd. 11Az elkeseredett embert ne nevesd ki, mert aki megalázta, föl is emelheti. 12Sem testvéred, sem barátod ellen ne koholj soha semmi hazugságot. 13Sose leld kedvedet semmi hazugságban, mert a hazugságból jó nem származhat. 14Ne kérkedj szavaddal a vének gyűlésében, és ha imádkozol, ne szaporítsd a szót. 15Meg ne vesd soha a fáradságos munkát, a földművelést se, amit Isten rendelt. 16Ne sorold magadat a bűnösök közé, gondolj a haragra, amely nem késik. 17Alázkodj meg mélyen, mert tűz s férgek pusztítják el az istentelent. 18Semmi pénzért ne add el a barátodat, még Ofir aranyáért se igaz testvéredet. 19A bölcs és jó asszonyra ne nézz megvetéssel, mert vonzalma aranynál többet ér. 20Ne bántsd a rabszolgát, aki híven szolgál, se a napszámost, aki helyetted dolgozik. 21Az okos rabszolgát szeresd, mint magadat, s ne tagadd meg tőle a felszabadítást.

A gyermekek

22Ha barmaid vannak, legyen rajtuk a szemed, és ha használhatók, tartsd meg őket magadnak. 23Ha fiaid vannak, tanítsd őket fegyelemre, és kicsi kortól kezdve hajlítsd meg nyakukat. 24Ha lányaid vannak, vigyázz a testükre, ne légy elnéző irányukban. 25Ha lányodat férjhez adod, nagy dolgot művelsz, de csak értelmes emberhez add hozzá feleségül. 26Ha szíved szerint való, tartsd meg feleséged, de ha nem szereted, akkor ne bízzál benne.

A szülők

27Szívedből, lelkedből tiszteld az apádat, s anyád fájdalmát soha el ne feledd. 28Gondolj arra, hogy általuk létezel; hogy hálálod meg, amit veled tettek?

A papok

29Féld az Urat szíved mélyéből, és a papjait tartsd tiszteletben. 30Keresd Teremtődet minden erőddel, s akik neki szolgálnak, azokat ne hagyd cserben. 31Féld az Urat és becsüld meg a papot, add meg neki a megillető részt: az első termést s a megszentelő áldozatot csakúgy, mint az áldozati állat lapockáját, s a felajánlott adományok elsejét.

A szegények és a szenvedők

32A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet, hogy az áldásod tökéletes legyen. 33Minden élőlénynek adj ajándékot, még a halottól se tagadd meg a szeretetet. 34Azoktól, akik sírnak, ne húzódjál félre, és gyászolj együtt a gyászolókkal. 35Ne légy rest, hanem látogasd meg a betegeket, ezáltal gyarapszik benned a szeretet. 36Bármit teszel, gondolj halálodra, akkor sohasem fogsz bűnt elkövetni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet