Keresés a Bibliában

MÁSODIK RÉSZ

Előszó.

7 1Jobb a jó név, mint a jó olaj, és a halál napja, mint a születés napja. 2Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint ahol mulatnak, mert minden embernek ez a vége, s aki él, itt elgondolkodik. 3Jobb a szomorúság, mint a nevetés, ha komoly az arc, rendben a szív. 4A bölcsek szíve abban a házban van, amelyben gyászolnak; hanem a balgák szíve a vigasság házában. 5Jobb a bölcsek feddését hallgatni, mint a balgák dicshimnuszára figyelni. 6Mert olyan a balga nevetése, mint az égő tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiábavalóság! 7Mert a nevetés bolonddá teszi a bölcset, és az öröm megrontja a szívet.

A jutalom kérdése.

8Jobb a dolognak a vége az elejénél; jobb a béketűrő, mint a kevély. 9Ne siess a bosszankodással, mert a bosszúság a balgák bensejében fészkel. 10Ne mondd: „Miért van az, hogy a régi idők jobbak voltak, mint a mostaniak?” Mert nem vall bölcsességre, ha ilyesmit kérdezel. 11Jó dolog, ha a bölcsesség vagyonnal párosul, és nyereség azoknak, akik látják a napot. 12Mert akit óv a bölcsesség, azt óvja a pénz is, s mint a tudás külön hasznát, a bölcsesség az életet is biztosítja azoknak, akiknek a birtokában van. 13Nézd az Isten művét: ki tudja kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? 14Jó napon érezd jól magadat, rossz napon meg lásd be, hogy Isten ezt is jól alkotta, akárcsak azt, hogy ne találjon az ember maga mögött semmit. 15Mindent láttam hiábavaló napjaimban: vannak igazak, akik bár igazak, elpusztulnak, és vannak gonoszok, akik gonoszságuk ellenére is sokáig élnek. 16Ne légy túlságosan igaz, és ne mutatkozz túlságosan bölcsnek! Mire való gyötörnöd magad? 17Ne légy szerfölött gonosz, és ne légy esztelen! Mire való volna időnap előtt meghalni? 18Jó az, ha az egyiket szilárdan tartod, de a másikat sem engeded kicsúszni a kezedből. Igen, aki Istent féli, mind a kettőt végbeviszi. 19A bölcsesség nagyobb erőt ad a bölcsnek, mint amennyi (az ereje) tíz hatalmasnak a városban. 20Nincs a földön olyan igaz ember, aki csak jót tenne és sohasem vétkeznék. 21Ne figyelj minden szóra, amit kimondanak, mert különben meghallod, hogy átkoz a szolgád. 22Mert hisz – ezt magad is tudod – te is sokszor átkoztál másokat. 23Ezt mind kipróbáltam, a bölcsességet szem előtt tartva. Így szóltam magamban: „Szeretnék szert tenni a bölcsességre!” De távol maradt tőlem. 24Ami van, messze van, és mélységes mélyen! Ki tudja megtalálni? 25Aztán azon fáradoztam, hogy megismerjem, kifürkésszem és felkutassam a bölcsességet és a jutalmat, hogy felismerjem, mekkora balgaság a gonoszság és mekkora őrültség a balgaság. 26S úgy találtam, hogy a halálnál is keserűbb dolog az asszony, aki olyan, mint a hurok, a szíve háló, a karjai bilincsek. Aki Istennek tetszik, az megmenekül tőle, de a bűnöst megfogja. 27Nos, ezt találtam, mondja a prédikátor, amikor mindent számba vettem. 28Ezen túl is kutattam még, de nem találtam semmit. Ezer között találtam egy férfit jónak, de asszonyt az összes között sem találtam. 29Lásd, csak ezt találtam: Isten az embert igaznak teremtette, de sokféle mesterkedésbe ártja magát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet