Keresés a Bibliában

A Példabeszédek könyve

A KÖNYV CÉLJA

1 1Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, 2hogy bölcsességet, fegyelmet tanuljunk, és megértsük az értelmes beszédet; 3hogy világos útmutatást kapjunk, igazságosságra, jogra, becsületre; 4hogy a tapasztalatlan okosságra tegyen szert, az ifjú meg tudásra és körültekintésre. 5Ha bölcs hallgatja őket, gyarapítja tudását, az értelmes megtudja, hogyan kormányozzon. 6Hogy megértsük a mondást és a hasonlatot, a bölcsek szavait s fogós kérdéseit.

I. BEVEZETŐ

7A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, ám a balgák megvetik a bölcsességet és az intést.

A BÖLCSESSÉG AJÁNLÁSA

Óvás a gonosz cimboráktól

8Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását! 9Hisz díszes koszorú ez a fejedre, ékes aranylánc a nyakadba. 10Fiam, ha a bűnösök rosszra csábítanak, ne egyezz bele! 11Ha így szólnak hozzád: „Gyere velünk, vérre leselkedünk, ártatlannak ok nélkül tőrt vetünk, 12úgy elnyeljük őket élve, mint az alvilág, az egészségest csakúgy, mint azt, aki sírba készül, 13mindenféle drága kincset szerzünk, megtöltjük zsákmánnyal a házunkat, 14s velünk együtt részesedsz a sorsoláskor, mindannyiunknak közös lesz az erszényünk.” 15Fiam, ezekkel ne indulj el egy útra, tartsd távol lábadat ösvényüktől. 16[Mert hisz a gonosz után fut a lábuk, és vért ontani sietnek.] 17Valójában nem hoz az a háló semmit, amit minden madár szeme láttára vetnek. 18Hisz a saját vérükre leselkednek, a saját életüknek vetnek csapdát. 19Így végzi mind, aki rablott holmit szerez, életét veszi az saját gazdájának.

A könnyelmű korholása

20Hangosan kiált az utcán a bölcsesség, és a tereken is fölemeli hangját. 21Kiabál a lármás utcáknak elején, szót emel a kapuk nyílásánál, a városban. 22Meddig kedvelitek, ó, ti éretlenek, az éretlenséget, ó, ti szemtelenek, a pimasz fecsegést? Meddig gyűlölik az észt az esztelenek? 23Hallgassatok korholó szavamra! Kiöntöm előttetek egész lelkemet, és a szavaimat elétek tárom: 24Mert amikor hívtalak benneteket, nem jöttetek, oda sem néztetek, amikor a kezemet nyújtottam; 25semmibe vettétek minden tanácsomat, és a feddésemmel mit sem törődtetek. 26Ezért most én is nevetek bajotokon, gúnyolódom, ha hatalmába kerít titeket a rettegés, 27ha rátok tör a félelem, mint a zivatar, ha szélvihar módján közeleg romlásotok, ha utolér az ínség és a szorongattatás. 28Akkor hívnak, de én nem felelek, akkor keresnek, de nem találnak. 29Mivel gyűlöletes volt előttük a belátás, és az Úr félelmét kevésre becsülték, 30mivel elvetették a tanácsomat, és a korholásomat megvetették, 31azért most csak egyék tetteik gyümölcsét, lakjanak jól azzal, amit kiterveltek. 32A balgákra pusztulást hoz elpártolásuk, jómódjuk tönkreteszi a bolondokat. 33De aki rám hallgat, biztonságban élhet, nyugodt lehet, nem kell rettegnie bajtól.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet