Keresés a Bibliában

Jézus Kafarnaumban.

12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. 13Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére.

KNB SZIT STL BD RUF KG