Keresés a Bibliában

4Ő maga a béke lesz. 4 5Megszabadít minket Asszíriától, ha betör országunkba, és határainkat tiporja.

A júdeaiak biztonságérzete

5Ha Asszíria betör országunkba és földünket tiporja, hét pásztort állítunk fel ellene, nyolc vezető embert. 5Karddal őrzik majd Asszíria földjét, pallossal Nimród földjét.

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait.

KNB SZIT STL BD RUF KG