Keresés a Bibliában

16Ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, ahogy Masszában kísértettétek.

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.”

KNB SZIT STL BD RUF KG