Keresés a Bibliában

11Odajöttetek tehát, és a hegy lábához álltatok. A hegy lángba borult, a láng felcsapott egészen az égig, az ég pedig elsötétedett a komor, dörgő fellegektől.

KNB SZIT STL BD RUF KG


5A hegyek megremegtek az Úr előtt, az Úr, Izrael Istene előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9megremegett akkor a föld, Isten színe előtt szétfolytak az egek, Istennek, Izrael Istenének színe előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG