Keresés a Bibliában

15Neked prófétát támaszt az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok. 18„Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged, neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.”

KNB SZIT STL BD RUF KG