Keresés a Bibliában

A papok öltözete.

28 1Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. 2Áronnak, a bátyádnak csinálj szent ruhákat dicsőségül és ékességül. 3Beszélj minden művészethez értő emberrel, akiket művészi képességgel áldottam meg. Ők készítsék el Áron ruháit, hogy fel lehessen kenni és hogy mint pap, nekem szolgálhasson. 4A következő ruhákat készítsék el: a melltáskát, az efodot, a felső köntöst, a hímzett vászoninget, a fejkendőt és az övet. 5Készítsenek tehát bátyád, Áron számára és a fiai számára szent ruhákat, hogy ő mint pap szolgáljon nekem. Használjanak hozzá aranyat, vörös és kék bíbort, karmazsint és bisszust.

Az efod.

6Az efodot készítsék aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenből, művészi hímzéssel. 7Két összefűzött vállpántból álljon, s a két végén legyen összekötve. 8A rögzítésre szolgáló kötés ugyanolyan szövet legyen, alkosson vele egy darabot, készüljön aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenből. 9Végy továbbá két karneolkövet, vésd bele Izrael fiainak nevét, 10hat nevet az egyik kőbe, hat nevet a másik kőbe, születésük sorrendje szerint. 11Kőmetsző munkával, a pecsétvésnök módszerével kell Izrael fiainak a nevét a két kőbe belevésni, és azokat aranyfoglalatba tenni. 12Azután illeszd a két követ az efod vállpántjába, mint Izrael fiaira emlékeztető köveket. Áron viselje a vállán a nevüket emlékeztetőül az Úr előtt. 13Csinálj továbbá egy arany rózsadíszt 14és két láncocskát tiszta aranyból. Olyanok legyenek, mint a csavart zsineg, és ezeket a csavart alakú láncocskákat erősítsd a rózsadíszre.

A melltáska.

15Készítsd el a kinyilatkoztatás melltáskáját is művészi munkával. Olyan munka legyen, mint az efod: aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenből. 16Legyen négyszögletes és bélelt, arasznyi széles és hosszú. 17Négy sorba rakj rá drágaköveket. Az első sorban legyen karneol, topáz, smaragd; 18a második sorban rubin, zafír, jáspis; 19a harmadik sorban jácint, achát, ametiszt; 20a negyedik sorban krizolit, karneol és ónix. Mindegyik legyen aranyba foglalva. 21Izrael fiai nevének megfelelően tizenkét kő legyen. A nevek sorrendje szerint mindegyikbe vésd bele művészien a tizenkét törzs egy-egy nevét. 22A tiszta aranyból készült sodrott formájú láncocskákat erősítsd rá a melltáskára. 23Erősíts még a melltáskára két aranykarikát, és a két karikát helyezd a melltáska két felső sarkára. 24A két aranyláncocskát kösd bele a melltáska két sarkán levő karikákba. 25A láncocskák másik két végét erősítsd a két rózsadíszre, s ezeket illeszd az efod vállpántjaira, előre. 26Csinálj két másik aranykarikát is, és ezeket erősítsd a melltáska két alsó sarkára, a belső, az efod felé eső szélére. 27Csinálj még két aranykarikát, és azokat erősítsd az efod két vállpántjára, előre, közvetlenül az érintkezésük helye mellé, az efod kötése fölé. 28A melltáska karikáit vörös és kék bíborzsineggel kösd az efod karikáihoz úgy, hogy a melltáska az efod kötése fölött feküdjék és ne csússzon le az efodról. 29Áron így hordozza a szíve fölött Izrael fiainak neveit, amelyek a kinyilatkoztatás melltáskáján vannak, valahányszor belép a szentélybe. Így az állandó emlékeztető lesz az Úr előtt. 30A kinyilatkoztatás melltáskájába tedd bele az urimot és tummimot. Ezek feküdjenek Áron szívén, amikor az Úr elé lép, s így Áron hordozza mindig a szívén az Izrael fiainak adott kinyilatkoztatást.

A felső köntös.

31Csináld meg az efodhoz tartozó felső köntöst is kék bíborból. 32A közepén legyen nyílás a fej számára, a kivágás körül legyen hímzett szegély. A kivágás olyan legyen, mint a páncélingé, hogy be ne szakadjon. 33Az alsó szegélyére körös-körül tégy gránátalmához hasonló díszeket, vörös és kék bíborból, karmazsinból, sodrott szálú lenből, és közéjük körös-körül aranycsengettyűket olyan formán, 34hogy az aranycsengettyűk és a gránátalmák a szegélyen körben váltakozzanak. 35Áron viselje ezt, és ebben lássa el a szolgálatot. Lehessen hallani a hangját is, ha bemegy a szentélybe az Úr elé, vagy ha kijön. Különben meg kellene halnia.

A fejdísz.

36Csinálj továbbá egy lemezt tiszta aranyból, s vésd rá a pecsétmetsző írásával: »Az Úr fölszenteltje«. 37Erősítsd két bíborzsinórra és illeszd a fejkendőre, a fejkendő elejére. 38Áron viselje azt a homlokán, s így magára veszi mindazokat a tökéletlenségeket, amelyek hozzátapadnak mindenhez, amit Izrael fiai Istennek felajánlanak: minden áldozatukhoz. Áron viselje azt mindig a homlokán, hogy így lehívja rájuk Isten irgalmát. 39A vászoninget finom lenből készítsd, a fejkendőt is finom lenből, s az öv legyen kihímezve.

A papok öltözete.

40Áron fiai számára készíts felső köntöst, övet és fejkendőt dicsőségül és ékességül. 41Ezeket add rá bátyádra, Áronra és a fiaira. Kend fel őket, iktasd be és szenteld fel, hogy mint papok szolgáljanak nekem. 42Készíts nekik vászonnadrágot is, hogy befödjék meztelenségüket a csípőtől a combig. 43Áron és fiai viseljék ezeket, amikor bemennek a találkozás sátorába, vagy amikor az oltárhoz lépnek, hogy ellássák a szolgálatot a szentélyben. Így nem vonnak vétket magukra és nem lakolnak halállal. Örök törvény ez Áron és utódai számára.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet