Keresés a Bibliában

15„Ó jaj! Micsoda nap! Mily közel van az Úr napja! És mint a pusztulás jön a Mindenhatótól!”

KNB SZIT STL BD RUF KG


17Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?”

KNB SZIT STL BD RUF KG