Keresés a Bibliában

Isten igazságossága

8 1Ekkor Bildád szólt és így válaszolt: 2Meddig akarsz még ily módon beszélni? Mint dühöngő vihar, szállnak szádból a szók. 3Isten tán kiforgathatja a törvényt, visszájára fordíthatja a Mindenható az igazságosságot? 4Hogyha gyermekeid vétettek ellene, a saját gonoszságuknak estek áldozatul. 5 6De ha te magad tiszta vagy és igaz, 6keresd az Istent, és fohászkodj a Mindenhatóhoz! 6Minden bizonnyal irgalmas lesz hozzád, visszaadja otthonod, mihelyt rászolgálsz. 7Ha korábbi szerencséd kevés lett volna, hatalmas, nagy lesz az, amit cserébe ad. 8Kérdezgesd a letűnt nemzedéket, vedd fontolóra az atyák bölcsességét. 9Mi csak tegnapiak vagyunk, s mit sem tudunk, napjaink a földön átsuhanó árnyak, 10de ők tanítanak s szólnak hozzád, az ő bölcsességük szülte e szavakat: 11„Ahol nincsen mocsár, terem-e nád ottan, s megnő-e a káka, ha víz nem tör elő? 12Javában virágzik, vágásra nem érett, és máris elszárad, előbb más füveknél. 13Így járnak mind, akik feledik az Istent, az istentelen vágya csak ábránd, mit sem ér. 14Úszó ökörnyál a reménysége, póknak hálója minden birodalma. 15Házába fogódzik, de az nem tartja, kapkod utána, de nincs semmi tartása. 16Életnedvtől duzzad, mikor rásüt a nap, szálai egészen ellepik a kertet. 17Kőrakáshoz köti szálai gyökerét, a kőrakás ölén élelmet talál. 18De ha elhagyja helyét, az megtagadja: „Nem ismerlek téged, sohasem láttalak!” 19Így halálát leli bizonnyal az úton, s máris idegenek sarjadnak a helyén. 20Isten nem veti el sohasem a jámbort, és nem fogja kézen a gonosztevőt. 21Nevetéssel tölti még meg szádat, ujjongó dalokat fakaszt ajkadon. 22Gyűlölőid meg szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátra megsemmisül.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet