Keresés a Bibliában

5. A PÁRBESZÉDEK BEFEJEZÉSE

Jób panasza és védekezése

A) A régi szép napok.
29 1Jób folytatta beszédét és így szólt: 2Ó, ki hozza vissza a régmúlt hónapokat, a napokat, amikor Isten oltalmazott? 3Mikor szövétneke fénylett fejem fölött, fényénél hatoltam át a sötétségen. 4Bárcsak újra látnám őszöm napjait, mikor Isten védte sövénnyel sátramat. 5Amikor még nálam lakott az Úr, és körülvett gyermekeimnek serege. 6Amikor tiszta tejben mostam a lábam, és olajpatakok folytak a sziklából. 7Amikor fölmentem a városkapun át, és a piactéren helyet foglaltam; 8mihelyt megláttak, az ifjak félreálltak, az öregek felálltak, s állva maradtak. 9A főemberek meg félbehagyták szavuk, a szájukra rátették kezüket. 10Az előkelők is visszafogták hangjuk, nyelvük odatapadt szájuk padlásához. 11A fül, amely hallotta, boldognak hirdetett, engem dicsért a szem, amelyik láthatta: 12hogyha kért, felkaroltam a szegényt, meg az árvát is, ha nem talált gyámolt. 13A veszni indulónak rám szállt áldása, s az özvegy szívébe is örömet loptam. 14Az igazságosságot ruhaként viseltem, jog és igazság volt köntösöm, süvegem. 15A vaknak úgy szolgáltam, hogy a szeme voltam, a sántának meg én voltam a lába. 16A szegény embereknek atyjuk voltam, s jövevények ügyét rendjén kivizsgáltam. 17Az istentelenek agyarát kivertem, foguk közül téptem ki a rablott holmit. 18Így szóltam magamban: „Büszkén halok meg, olyan magas korban, akárcsak a pálma. 19Gyökerem a víznek álljon mindig nyitva, és az ágaim közt harmat éjszakázzon! 20Dicsőségem legyen egyre ifjabb, és mindig újuljon meg kezemben az íj!” 21Meghallgattak és várakoztak rám, csöndben figyeltek, hogy hallják tanácsom. 22A beszédemre választ nem is adtak, felülről lefelé csurgott a szavam. 23Úgy várakoztak rám, mint nyári záporra, tavaszi esőért liheg így a szájuk. 24Rájuk mosolyogtam, hogyha elcsüggedtek, arcom sugárzását nem törhették meg. 25Megszabtam útjukat és vezérük voltam, mint valami király, trónoltam körükben, és ahová tetszett, vezethettem őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet