Keresés a Bibliában

3. A VITA HARMADIK MENETE

Isten igazságosan büntet

22 1Temáni Elifáz válaszolt és így szólt: 2Hajthat-e az ember hasznot az Istennek? Akinek esze van, csak magának használ. 3Mit használ az a Mindenhatónak, hogyha jámbor vagy, vajon mit nyer vele, ha utad bűntelen? 4Csak nem azért büntet, hogy az Istent féled, emiatt talán nem száll veled perbe? 5Vajon nem (elég) nagy a romlottságod, és a bűnösséged nem végtelen tán? 6Ingyen szedtél zálogot atyádfiaitól, a meztelen szegénynek elvetted ruháját. 7A szomjazó embernek nem kínáltál vizet, s az éhezőtől megtagadtad a kenyeret. 8A szegényt kiforgattad minden földjéből, és a tekintélyes most lakhat rajta. 9Üres kézzel küldted el az özvegyeket, az árváknak meg összetörted a karjuk. 10Ezért fognak körül kötelékek, és ezért tört rád hirtelen rettegés. 11Elsötétült a fény, úgyhogy nem látsz többé, elborított a vizek áradata. 12Tán nem odafent van az Isten az égben? És talán nem látja a csillagok fejét? 13Épp mert odafent van, szóltál: „Mit tud az Isten? Felhőtakarón át tud-e ítélkezni? 14Felhők takarják el azért, hogy ne lásson, ott fönt jár-kel az égi körökön.” 15Régmúlt idők útját akarod tán járni? Az istentelen embereknek útját, 16akiket időnap előtt elragadott; akiknek alapját víz öntötte el, 17akik azt mondták Istennek: „Távozz tőlünk! Hisz mit tehet ellenünk a Mindenható?” 18Mégis minden jóval megtöltötte házuk. S a gonoszok szíve távol marad tőle. 19A jámborok látták és örültek neki, a tiszta szívű meg kinevette őket: 20„Valóban, a hatalmuk odavan, tűz emésztette föl a hagyatékuk.” 21Légy újra jó hozzá és élj békességben, és megint boldogság lesz az osztályrészed. 22Fogadd el szájából a tanítását, szavait vésd be mélyen a szívedbe! 23Hogyha alázattal visszatérsz az Úrhoz, és az álnokságot kiűzöd sátradból, 24ha az aranyércet csak pornak tekinted, Ofir aranyát csak patak kövének, 25akkor a Mindenható lesz majd az aranyérced, a tündöklő, ragyogó ezüstrudad. 26Örömedet leled akkor majd az Úrban, és fölemelheted Istenhez az arcod. 27Meghallgat majd, ha hozzá fohászkodol, és a fogadalmaidat beválthatod. 28Sikerre segíti, amibe belefogsz, és felragyog a fénye ösvényeiden. 29Megtöri a hatalmasok gőgjét, s az alázatosaknak segítséget nyújt. 30Biztonságos helyre viszi a bűntelent, kezének tisztasága lesz a megmentője.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet