Keresés a Bibliában

21 1Jób akkor válaszolt és így szólt: 2Most hát hallgassatok szómra figyelmesen, ebben álljon mostan a vigasztalástok. 3Hogyha elviseltek, akkor hát szólok, aztán ha szóltam, ám gúnyolódjatok. 4Emberek ellen szól tán panaszom? Miért is ne volna fogytán a türelmem? 5Forduljatok felém! És szörnyülködjetek! Szátokat tapassza be a kezetek! 6Mikor rágondolok, biz’ felháborodom, és egész testemet iszonyat fogja el. 7Miért maradnak a gonoszok életben? Magas kort érnek meg erő­ s egészségben. 8Jó erőben állnak előttük fiaik, szemük előtt virul minden sarjadékuk. 9Házuk biztonságban minden veszély ellen, Isten verő botja sose éri őket. 10Fedez a bikájuk, s nem terméketlen, tehenük megellik, nem vetél el soha. 11Fiaikat, mint a nyájat, szabadon engedik, és szarvasként ugrálnak gyermekeik. 12Énekelnek a dob­ és citeraszóhoz, a furulya hangjára meg ujjonganak. 13Boldogság közepette töltik napjaikat, békességgel szállnak le az alvilágba. 14Bár kérték az Istent: „Maradj tőlünk távol! Nem akarunk tudni semmit útjaidról! 15Vajon ki a Mindenható, hogy szolgáljunk neki, s mi haszonnal járna hozzá imádkozni?” 16Nem saját kezükben van a szerencséjük? Gonoszoknak terve távol esik tőle. 17Hányszor alszik ki a gonoszoknak fénye? Hányszor borítja el őket veszedelem? Hányszor pusztítja el mérgesen vagyonuk? 18Legyenek olyanok, mint a pozdorja a szélben, vagy mint a pelyva, mit a vihar kerget? 19Fiainak tartogatja Isten a büntetést? Neki fizessen meg, hogy megemlegesse! 20Saját szeme lássa boldogtalanságát, neki kelljen inni a Mindenható haragjából! 21Mit törődik vele, mi lesz háznépével, ha hónapjainak már betelt a számuk. 22Istent akarja tán oktatni valaki, aki ítélkezik az angyalok fölött is? 23Az egyik, mikor meghal, boldogság övezi, nincsen semmi gondja és egészen nyugodt. 24Pattanásig feszül ágyéka a hájtól, csontjának veleje jól át van itatva. 25A másik, mikor meghal, keserű a szíve: soha életében nem volt része jóban. 26Mind a ketten együtt fekszenek a porban, és együtt lepi el őket a rothadás. 27Látjátok, tudom jól, miket gondoltok, és azt a tervet is, mit ellenem szőtök. 28Biztos gondoljátok: Hol a nagyúr háza, és hol található a gonoszok sátra? 29Vándor utasoktól nem kérdeztétek vagy nem értettétek meg a jeleiket? 30„A bűnöst megkímélte a romlás napjáig, de haragjának napján elragadja.” 31Ki veti szemére az élete módját, az üzelmeiért ki fizet meg neki? 32Díszes kísérettel viszik sírjába, és gondját viselik a sírhantjának. 33Könnyűnek találja a völgy kavicsait, és felvonul mögötte az egész világ. 34Csupa hiúsággal hogy vigasztalnátok? Végül is csak csalás, amit válaszoltok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF