Keresés a Bibliában

21 1Jób akkor válaszolt és így szólt: 2Most hát hallgassatok szómra figyelmesen, ebben álljon mostan a vigasztalástok. 3Hogyha elviseltek, akkor hát szólok, aztán ha szóltam, ám gúnyolódjatok. 4Emberek ellen szól tán panaszom? Miért is ne volna fogytán a türelmem? 5Forduljatok felém! És szörnyülködjetek! Szátokat tapassza be a kezetek! 6Mikor rágondolok, biz’ felháborodom, és egész testemet iszonyat fogja el. 7Miért maradnak a gonoszok életben? Magas kort érnek meg erő­ s egészségben. 8Jó erőben állnak előttük fiaik, szemük előtt virul minden sarjadékuk. 9Házuk biztonságban minden veszély ellen, Isten verő botja sose éri őket. 10Fedez a bikájuk, s nem terméketlen, tehenük megellik, nem vetél el soha. 11Fiaikat, mint a nyájat, szabadon engedik, és szarvasként ugrálnak gyermekeik. 12Énekelnek a dob­ és citeraszóhoz, a furulya hangjára meg ujjonganak. 13Boldogság közepette töltik napjaikat, békességgel szállnak le az alvilágba. 14Bár kérték az Istent: „Maradj tőlünk távol! Nem akarunk tudni semmit útjaidról! 15Vajon ki a Mindenható, hogy szolgáljunk neki, s mi haszonnal járna hozzá imádkozni?” 16Nem saját kezükben van a szerencséjük? Gonoszoknak terve távol esik tőle. 17Hányszor alszik ki a gonoszoknak fénye? Hányszor borítja el őket veszedelem? Hányszor pusztítja el mérgesen vagyonuk? 18Legyenek olyanok, mint a pozdorja a szélben, vagy mint a pelyva, mit a vihar kerget? 19Fiainak tartogatja Isten a büntetést? Neki fizessen meg, hogy megemlegesse! 20Saját szeme lássa boldogtalanságát, neki kelljen inni a Mindenható haragjából! 21Mit törődik vele, mi lesz háznépével, ha hónapjainak már betelt a számuk. 22Istent akarja tán oktatni valaki, aki ítélkezik az angyalok fölött is? 23Az egyik, mikor meghal, boldogság övezi, nincsen semmi gondja és egészen nyugodt. 24Pattanásig feszül ágyéka a hájtól, csontjának veleje jól át van itatva. 25A másik, mikor meghal, keserű a szíve: soha életében nem volt része jóban. 26Mind a ketten együtt fekszenek a porban, és együtt lepi el őket a rothadás. 27Látjátok, tudom jól, miket gondoltok, és azt a tervet is, mit ellenem szőtök. 28Biztos gondoljátok: Hol a nagyúr háza, és hol található a gonoszok sátra? 29Vándor utasoktól nem kérdeztétek vagy nem értettétek meg a jeleiket? 30„A bűnöst megkímélte a romlás napjáig, de haragjának napján elragadja.” 31Ki veti szemére az élete módját, az üzelmeiért ki fizet meg neki? 32Díszes kísérettel viszik sírjába, és gondját viselik a sírhantjának. 33Könnyűnek találja a völgy kavicsait, és felvonul mögötte az egész világ. 34Csupa hiúsággal hogy vigasztalnátok? Végül is csak csalás, amit válaszoltok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet