Keresés a Bibliában

29Mivel ellenem lázadtál, és kevélységed a fülemig hatolt: azért karikát teszek az orrodba, zablát a szádba, és úgy vezetlek vissza azon az úton, amelyen idejöttél.

Jövendölés Asszíria sorsáról

33Ezért az Úr ezt mondja Asszíria királya felől: Nem hatol be ebbe a városba, nyilat sem lő ki ellene. Pajzzsal sem támadja meg és sánccal se veszi körül. 34Azon az úton, amelyen idejött, visszatér; a városba be nem hatol – ezt mondja az Úr. 35Mert oltalmazom ezt a várost és meg is szabadítom, magamért és szolgámért, Dávidért.”

KNB SZIT STL BD RUF KG