Keresés a Bibliában

3Ezt olvassuk bennük: „A zsidó Mardokeus a második volt Achasvéros király után, a zsidók előtt tekintélyes ember, testvérei sokaságának körében pedig kedves, mert népe javát kereste, a fajtájának boldogulása érdekében szólt.” 3Mardokeus így szólt: „Mindent Isten vitt végbe. 3Emlékezz az álomra, amelyet ezekkel az eseményekkel kapcsolatban láttam – semmi sem maradt beteljesületlenül: 3sem a kis forrás, amely folyóvá dagadt, sem a fény, amely felragyogott, sem a nap, sem pedig a víz bősége. Eszter ez a folyó, akit a király feleségül vett és királynévá tett. 3A két sárkány én vagyok meg Ámán. 3A nemzetek azok, akik összegyűltek, hogy kiirtsák a zsidók nevét. 3Népem, Izrael az Istenhez kiáltott és megszabadult. Mert az Úr óvott meg minket ezektől a bajoktól. Az Úr vitte végbe ezeket a jeleket és csodákat, amilyeneket a pogányok között nem művelt soha. 3Valójában ő rendelt két sorsot, egyet Isten népe javára, egyet a pogány népek számára. 3S ezek a sorsok beteljesedtek minden népen az ő terve szerint a meghatározott órában, időben és napon. 3Isten akkor megemlékezett népéről, s igazságot szolgáltatott örökségének. 3Ezért ezek a napok, Adar hónap tizennegyedik és tizenötödik napja az ünnepi összejövetel, az öröm és vigasság napjai lesznek az Úr színe előtt minden nemzedéken át, örökkön-örökké népében, Izraelben.”

Megjegyzés a görög fordításhoz.

3Ptolemeusz és Kleopátra uralkodásának 4. évében Dosziteus, aki papnak és levita származásúnak mondta magát, valamint fia, Ptolemeusz hozták ezt a purimra vonatkozó levelet. Azt állították róla, hogy hiteles és a jeruzsálemi közösségből való Lüzimachosz fordította le, Ptolemeusznak a fia.

KNB SZIT STL BD RUF KG