Keresés a Bibliában

II. A BÖLCSESSÉG MIBENLÉTE, EREDETE, MEGSZERZÉSÉNEK ÚTJA

A királyok keressék a bölcsességet.

6 1Halljátok hát, királyok, és szívleljétek meg, tanuljatok, akik a föld határait kormányozzátok! 2Figyeljetek föl, akik a sokaságon uralkodtok, és büszkék vagytok a népek nagy számára! 3A Mindenható adta nektek a hatalmat és a Magasságbeli az uralmat, s majd számon kéri tetteiteket, és kivizsgálja szándékaitokat. 4Jóllehet országának csak szolgái vagytok, mégsem ítéltetek igazságosan, nem tartottátok meg a törvényt és nem éltetek Isten akarata szerint. 5Ezért félelmetesen és hirtelenül rátok tört, mert szigorú ítélet vár a hatalmon levőkre. 6A kicsik irgalomból bocsánatot nyernek, a hatalmasokra azonban kemény büntetés vár. 7Mert a mindenség Ura senkitől sem tart, és nincs nagyság, amitől félne. Hisz ő teremtette a kicsit és a nagyot, és egyaránt gondját viseli mindegyiknek. 8A hatalmasokra azonban szigorú vizsgálat vár. 9Hozzátok intézem hát szavam, fejedelmek, hogy bölcsességet tanuljatok és el ne bukjatok. 10Mert akik a szenttel szentül bánnak, megszentelődnek, és akiket erre megtanítottak, azok meg tudnak majd felelni. 11Áhítsátok hát szavaimat és vágyódjatok rájuk, és okulásban lesz részetek.

Meg lehet találni a bölcsességet.

12A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik. 13Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. 14Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. 15Róla elmélkedni tökéletes okosság, és aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. 16Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük. 17Mert (a bölcsesség) legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni (a bölcsességet). 18A (bölcsesség) szeretete a törvényeinek a megtartása, a törvények megtartása a halhatatlanság biztosítása, 19s a halhatatlanság eljuttat az Isten közelébe. 20Így vezet a bölcsesség utáni vágy az uralomhoz. 21Ha tehát, népek fejedelmei, örömötöket lelitek a trónban és a jogarban, akkor becsüljétek a bölcsességet, hogy örökké országolhassatok!

Salamon leírja a bölcsességet.

22Hogy mi a bölcsesség és hogyan keletkezett, elmondom, és nem rejtem el titkát előletek. Sőt inkább mindjárt kezdetétől fogva megvizsgálom; amit csak tudok róla, nyíltan feltárom, és nem kendőzöm el az igazságot. 23Nem járok én egy úton az emésztő irigységgel, mert ennek aztán semmi köze sincs a bölcsességhez. 24A sok bölcs áldás a világnak, s az okos király jólét a népnek. 25Okuljatok hát a szavaimból, majd hasznát látjátok!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet