Keresés a Bibliában

Az apostolok működése Jeruzsálemben.

12Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. 3De azért jó ideig ott maradtak, bátran beszéltek az Úrról, aki maga tett tanúságot kegyelmét hirdető szava mellett: megengedte, hogy kezük által csodák és jelek történjenek.

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek,

KNB SZIT STL BD RUF KG