Keresés a Bibliában

Nátán próféta jövendölése.

7 1Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, 2a király így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik.”

Husai kijátssza Achitofel tanácsát.

17 1Achitofel azt mondta Absalomnak: „Ki szeretnék magamnak választani tizenkétezer embert, aztán útra kelnék, hogy még az éjszaka nyomába eredjek Dávidnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Hogy esküdött meg az Úrnak, hogyan tett ígéretet Jákob Erősének: 3„Nem lépek addig házam belsejébe, és nem fekszem le nyugvóhelyemre, 4nem engedek addig álmot a szememnek és a szempillámnak nyugalmat, 5amíg helyet nem találok az Úrnak, hajlékot Jákob Erősének.”

KNB SZIT STL BD RUF KG